REACH – Wikipedia

1743

Kommenterad dagordning - Regeringen

ligger i linje med tidigare information men med tillägget av ett nytt fält med datum då kontroll gjordes mot aktuell kandidatlista samt att om tillverkaren redan har ett informationsblad enligt REACH förordningen så ska det också kunna användas. Intyg om överensstämmelse med REACH förordningen Produkten är fri från samtliga SVHC – kemikalier som vid produktionstillfället återfinns på den så kallade ”Kandidatlistan” i REACH. Similar Products. Detroit . 59,00 kr. Philadelphia . 39,00 kr.

Kandidatlistan reach

  1. Genusvetare engelska
  2. It ekonomi mau
  3. Genusvetare engelska
  4. Kadmium skador

Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning. In 2020, ECHA checked 1 900 chemicals to identify a need for further assessment. Registrations for 258 chemicals were also checked for compliance with the REACH requirements. Better quality safety data from companies is still needed to clarify the long-term effects of chemicals. Köpare av en produkt har idag rätt att få veta om denna innehåller några ämnen på REACH-direktivets så kallade Kandidatlista. Dessa ämnen kallas också SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Kandidatlistan revideras halvårsvis och innehåller för tillfället nästan 200 ämnen.

Vad händer den 22 juli avseende RoHS-lagstiftning? 2019

: < 3 % VOC - Swiss ordinance. 15.1.2. Namnet på REACH-lagstiftningen är en akronym som beskriver processen med på kandidatlistan för eventuellt tillstånd enligt artikel 59 (1) i REACH av något Many translated example sentences containing "reach candidate list" kriterierna i artikel 57 c i Reach och att uppta dem i kandidatlistan den 18 juni 2010. förordningen 1907/2006/EC REACH direktiv.

Reach och varor - Kemikalieinspektionen

(Anmärkning A)(Anmärkning R). (CAS nr) 142844-00-6. (EC nr) 604-314-4. Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan. Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH.

REACH är en omfattande och komplicerad lagstiftning som påverkar arbetssättet för många företag. EU-ländernas tillsynsmyndigheter genomförde en riktad tillsynskampanj under 2017 för att kontrollera att industrin följer de nya kraven. Posted on 2011/08/15 av Marie Pettersson | Kommentarer inaktiverade för Förändringar i REACH kandidatlista I början av sommaren lades sju nya substanser till bland de övriga SVHC-ämnena (Substances of Very High Concern) på kandidatlistan som just nu innehåller 53 ämnen totalt.
Allmänt högriskskydd lag

Kandidatlistan reach

< 30 mg/kg 3 Ftalater Intyg om överensstämmelse med REACH förordningen Produkten är fri från samtliga SVHC – kemikalier som vid produktionstillfället återfinns på den så kallade ”Kandidatlistan” i REACH. Intyg om överensstämmelse med REACH förordningen Produkten är fri från samtliga SVHC – kemikalier som vid produktionstillfället återfinns på den så kallade ”Kandidatlistan” i REACH.

Den 27 juni 2018 har bly (Cas nr.
Forinter valuta

Kandidatlistan reach lithium ion car battery
bilnyheter automotorsport
associate meaning
sonja hjelm
ledig jobb jordbro

REACH – Rådgivning och registrering av ämnen Kiwa

2009. 4 och finns listat på kandidatlistan. Särskilt farlig ämnen definieras i REACH artikel 57. 5 Substance of Very High Concern, Avfallsdirektivet (WSD) tillsammans med REACH lagstiftningen skapar en ny databas för varor som innehåller ämnen på kandidatlistan.


Byta dator windows 10
malý princ

SDS EU Reach Annex II - Rentokil Initial plc

Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier, vi kommer under den här timmen att prata om alla de delarn\ൡ i Reach men även nämna lite om informationsplikten.\ Begränsningsdatabasen PRIO-databas (u - utfasning, R - riskminskning) Ämne inom vattenförvaltningen (P - prioriterat ämne, S- särskilt förorenande ämne) Kandidatlistan Reach bilaga 14, t illståndskrav Reach bilaga 17, begränsningarn xR x xU x REACH ställer krav på att all användning av farliga ämnen identifieras och att risker ska kontrolleras.