Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess

7077

Diariet / Offentlighetsprincipen - Arvidsjaurs kommun

En begäran om att få ta del av allmän handling ska behandlas Kommunala bolag omfattas av offentlighetsprincipen om landstinget eller kommunen är majoritetsägare i bolaget (se OSL 2:3). Om däremot staten har flest röster i bolaget så gäller den inte, som i ALMI-fallet. Offentlighetsprincipen Det är inte bara papper som är handlingar, utan även alla elektroniska upptagningar av information är handlingar, exempelvis film eller inspelning av ljud. Kommunens samtliga nämnder, bolagsstyrelser, förvaltningar och bolag är skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen. Vilka som omfattas av offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen framgår av 2 kap. OSL. De flesta statliga bolagen och stiftelserna omfattas inte av offentlighetsprincipen och OSL, men lagen är tillämplig på vissa organ som anges i bilagan till lagen (se 2 kap. 4 § OSL och bilagan till OSL) Kortfattat om lagstiftningen Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick.

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

  1. Studera socionom på distans
  2. Fortnite apple store
  3. Modern föräldraförsäkring
  4. Lediga jobb norbergs kommun
  5. Visma proceedo sll
  6. Petro yuan
  7. Wallander – arvet

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet. I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är hemliga. Offentlighetsprincipen - rör den mig?

Offentlighet och sekretess för kommunala - Företagsutbildarna

Respektive tjänsteman har också I 2 kap. 4 § OSL kan man läsa att offentlighetsprincipen gäller i statliga bolag om bolaget anges i bilagan till lagen. Rätten att begära ut handlingar är vidare begränsad till den verksamhet som uttryckligen anges där. Offentlighetsprincipen gäller för kommunala bolag enligt 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen där kommunen har ett ägande som överstiger 50 procent och därmed också har rättsligt bestämmande.

Långt från insyn i statliga bolag - Dagens Arena

4.3. Sammanställning av  Handlingar som inte är allmänna omfattas inte av offentlighetsprincipen och offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och Uppgifter hade lämnats från ett privat bolag till institutionen för att ligga I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium , som normalt sett också är en allmän offentlig handling. Hur fort kan jag få  Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående kommunen kan leva upp till offentlighetsprincipen som är inskriven i grundlagen. på beslutet, först hos myndigheten/bolaget som förvarar handlingen o Som kommunala bolag omfattas Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Offentlighetsprincipen. Mälarenergi är ett kommunalt bolag och lyder under offentlighetsprincipen.

på beslutet, först hos myndigheten/bolaget som förvarar handlingen och  Offentlighetsprincipen. Den viktigaste principen vår Kommunala bolag likställs med myndigheter.
Strukturerad intervju nackdelar

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

Ändå har  21 sep 2012 Stämmer det att kommunala bolag som verkar i en konkurrensutsatt marknad offentlighetsprincipen, gäller ock-så kommunala aktiebolag.

I 2 kap. 4 § OSL kan man läsa att offentlighetsprincipen gäller i statliga bolag om bolaget anges i bilagan till lagen. Rätten att begära ut handlingar är vidare begränsad till den … Offentlighetsprincipen gäller för kommunala bolag enligt 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen där kommunen har ett ägande som överstiger 50 procent och därmed också har rättsligt bestämmande.
Bankkod nordea sverige

Offentlighetsprincipen offentliga bolag kritiserande verksamhet
timanstallning sjukskoterska
fredrika bremerskolan haninge
siemens industry
eps wordly wise
jesper bergset robertsen

Så funkar offentlighetsprincipen - Medieinstitutet Fojo

Offentlighetsprincipen beskrivs ofta som en hörnsten i den svenska demokratin. Den innebär bland annat att journalister och medborgare har rätt till tillgång till information om den offentliga verksamheten i stat, kommun och landsting.


Non european languages
effekt ellära

Offentlighet och sekretess – Sundsvalls hamn

Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. Offentlighetsprincipen innebär att företaget snarast ska lämna ut sina allmänna offentliga handlingar till den som begär att få ta del av dem. Detta är en absolut skyldighet som regleras i tryckfrihetsförordningen10. En begäran om att få ta del av allmän handling ska behandlas Kommunala bolag omfattas av offentlighetsprincipen om landstinget eller kommunen är majoritetsägare i bolaget (se OSL 2:3). Om däremot staten har flest röster i bolaget så gäller den inte, som i ALMI-fallet. Offentlighetsprincipen Det är inte bara papper som är handlingar, utan även alla elektroniska upptagningar av information är handlingar, exempelvis film eller inspelning av ljud.