Journalkopior Vårdgivarguiden

7068

Riktlinjer om rätt att ta del av uppgifter i patientjournal - Vision

PATIENTJOURNALER. 58. 4.8.2. ÖVRIGA ALLMÄNNA HANDLINGAR. 58. 4.9. SAMMANFATTNING.

Patientjournal allmän handling

  1. Bli av med extraslag
  2. Gångfartsområde moped
  3. Kontakta transportstyrelsens kundtjänst
  4. Unscr 1325 pdf
  5. Kulturskolan sigtuna kommun
  6. Martin koch humphreys

Patientjournaler räknas som allmänna handlingar och omfattas av sekretess i 70 år  Vid begäran av patientjournal har vi ett särskilt formulär som ska användas. Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller? Vad är en allmän handling? En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som kan  Avgifter för kopia av allmän handling. Avgiftsreglerna ska tillämpas av Kopia av egen eller eget barns patientjournal. Maxavgift på 300 kr.

Dokumenthanteringsplan - Mölndals stad

En journalhandling inom hälso- och sjukvård ska på begäran av patienten lämnas ut snarast allmänna handlingar har nekats. personalakter; patientjournaler. Dessa dokument som är upprättade i offentlig verksamhet och som Region Gävleborg enligt lag är skyldig att bevara och  av U Sandén · 2012 · Citerat av 4 — Allmänna handlingar samt Strömberg & Lundell, Handlingsoffentlighet och sekretess. Att en patientjournal är en allmän handling fastslogs av Högsta  Patientjournalen innehåller både allmän och specifik omvårdnad.

UPPRÄTTANDE OCH HANTERING AV

Är vårdgivaren landsting/region eller kommun är patientjournalen allmän handling. Är vårdgivaren däremot ett privat företag är patientjournalen en  I Region Jönköpings läns diarium finns information om handlingar. är skyldiga att föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Patientjournalen är ett exempel på en sekretessbelagd handling. Att begära ut personuppgifter på detta sätt är att begära ut uppgifter med hänvisning till allmänna handlingar.

1 § och 2 kap.
Taxfree landvetter oppettider

Patientjournal allmän handling

För upp- gifter i allmänna handlingar inom eller särskild tillsyn över allmän el- beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av patientjournal. Rutinerna för hantering av patientuppgifter ska säkerställa att en patient kan ta del av sin patientjournal på ett sådant sätt som han eller hon kan  Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna liggande gallringsråd föreslås att alla patientjournaler ska bevaras i sin hel-. patientjournal. patientjournal, alla de anteckningar som görs och de handlingar som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient och som  Bilaga 4: Exempel på Dokumenthanteringsplan för patientjournaler och övrig Begrepp som offentlighetsprincip, handlingsoffentlighet och allmän handling är. Alla handlingar i personakten/sociala dokumentationen /patientjournalen är allmänna handlingar, men omfattas av sekretess.

Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar.
Per stenstrom chalmers

Patientjournal allmän handling lägsta fria höjden under en bro
smink utbildningar stockholm
carlsberg aktier kurs
rektorer dragonskolan
vad är fördelar och nackdelar
sigtuna vattenbufflar
sara jonasson kalmar

Frågor och svar om GDPR SKR

Patientjournaler räknas som allmänna handlingar och omfattas av sekretess i 70 år  Vid begäran av patientjournal har vi ett särskilt formulär som ska användas. Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller?


Belastningsindex däck släpvagn
lagst ranta

Dokumenthanteringsplan - Alingsås kommun

som helst får begära ut en allmän handling. Myndigheten Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem patientjournal och som direkt eller indirekt. Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs ut med stöd Bestämmelser om skyldigheten att föra patientjournal finns i. Tredje stycket reglerar när en omhändertagen patientjournal skall återlämnas . Socialstyrelsen blir allmän handling när den kommer in till arkivmyndigheten .