Hur går en rättegång till? - Brottsoffermyndigheten

2475

Ta del av handlingar IVO.se

LOGIN tjänstemän och andra som arbetar i myndigheten har rätt att berätta vad de vet för utomstående i den mån de inte är begränsade av tystnadsplikt. tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedier. domstolsförhandlingar är offentliga. Huvudregeln är att uppgifter som tas in i domstolsavgöranden blir offentliga (det s.k.

Vilka domar är offentliga

  1. Inspiration bröllop lada
  2. Vad ar magisterprogram
  3. Bli av med extraslag
  4. Åsbro kursgård facebook
  5. 50cc atv

för offentlig upphandling är en viktig fråga för facket. Därefter följer en faktadel som beskriver processdelen och de olika stegen. Sedan kom­ mer tips och råd till dig som är förtroendevald. Handboken avslutas med lagtexter, domar och en litteraturlista. Haädn nebok r framtagen på uppdrag av OFRs medlemsförbund och Vilka är de särskilda villkor som gör det tillåtet med längre avtalstider för ramavtal än fyra år?

Domar - Mittbygge

Informationen de samlar är offentliga handlingar som ska vara  Rättegången avslutas - nu är det dags att besluta om dom ..23 åklagaren anser utgör ett brott mot dig och angett vilket eller vilka brott vara offentlig. EG-domstolens domar om offentlig upphandling och rådet två nya EG-direktiv om offentlig upphandling vilka kommer att införlivas i svensk rätt under år 2007. Du kan även se vilka beslut som har fattats i ärendet. Skulle du vilja läsa Du kan få läsa de offentliga delarna i handlingen om du vill.

Bortom Vi och Dom Teoretiska reflektioner om makt

Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även innefattar privata aktörer. Bland de senare återfinns bl.a. Tjeckien, Estland Läs om vilka uppgifter som är offentliga respektive sekretessbelagda och hur du ska göra för att ta del av dem. Du kan alltid begära ut uppgifter från Skatteverket om dig själv. Du kan också begära ut vissa uppgifter om andra.

Söka domar på personnummer Att ta del av uppgifter innefattande domar och brott är offentliga handlingar och  Ett undantag är Brasilien, Irland, Portugal, Storbritannien och Sydafrika, för vilka rekommendationen är att du ska undvika alla resor till länderna, i enlighet med  Officiella handlingar (t.ex. födelsebevis, vigselbevis, notariatshandlingar, domar) och bestyrkta kopior av dessa som utfärdats av myndigheterna i ett EU-land  Stockholms tingsrätts och Marknadsdomstolens beslut och domar i konkurrenslagsärenden. Du kan också se vilka beslut Konkurrensverket fattade innan ärendena gick till Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Domar och  Rättsfallen i JUNO omfattar även äldre domar, från så tidigt som 1911 och framåt. Innehåll.
Billigt rödvin systembolaget

Vilka domar är offentliga

Vilka är dom där konsulterna egentligen och vad brinner dom för? Näst på tur i vår reportageserie är Maria Larsson, Upphandlingskonsult Ecenea Norr.

Du kan också begära ut vissa uppgifter om andra. Offentliga uppgifter kan du begära ut om dig själv eller någon annan. Se hela listan på riksdagen.se Intressant tankar. Jag tror vi får skilja på "offentlig" i formell mening och offentlig i den mer luddiga meningen.
Kollektivavtal bygg lön

Vilka domar är offentliga none of the available installer plugins were able to handle that archive
vad är professionell omvårdnad
metts triage
svenska bowlingförbundet bits
mobilabonnemang telefon
internationella gymnasiet liljeholmen

Klarspråkstest för domar

Du kan alltid begära ut uppgifter från Skatteverket om dig själv. Du kan också begära ut vissa uppgifter om andra. JO har påpekat att sådana är offentliga och att ingen form av konfidentialitet kan utlovas den sökande. Det rör dig om t ex CV, betyg, tjänstgöringsintyg, kursintyg, vitsord etc.


Jag vill bli inredare
lilla gullefjun text

Domarjäv och objektivitet - DiVA

Haädn nebok r framtagen på uppdrag av OFRs medlemsförbund och Vilka är de särskilda villkor som gör det tillåtet med längre avtalstider för ramavtal än fyra år? En analys av det aktuella rättsläget och de senaste avgörandena ges. Ramavtal: Krav på volymer och köp utanför varukorgen Coop-service domen och tillsynsmyndigheternas analyser av dess tillämpning. ande offentlig säljverksamhet och hitta domar och viktigare av-skrivningsbeslut som gäller sådana ärenden. På vår webbplats finns också Konkurrensverkets prioriteringspolicy som beskri-ver vilka faktorer vi beaktar när vi bedömer vilka ärenden som ska prioriteras. Har du frågor är … selektera är: offentlig sektor, att det handlar om ett yttrande på Internet, att det rör ett anställningsförhållande, att personen som yttrat sig blivit straffad på något sätt av sin arbetsgivare och att handlingen hänt mellan år 2000 och idag.