ett byråkratiskt dilemma? En kvalitativ undersökning - Europeana

3394

Har konsulten läst "boken"? En kvalitativ studie om hur väl

Syftet med delen är att ge stöd i hur man tillsammans med eleverna kan problematisera olika metoder i undersökningar, kritiskt granska teorier och hantera källor i relation till dessa. Download Citation | On Jan 1, 2006, Elin Passla published Sorgereaktioner vid väntade och oväntade dödsfall : En kvalitativ undersökning | Find, read and cite all the research you need on En kvalitativ undersökning av läsinspiratörers roll i litteratururvalet till förskolan The books voyage to Preschool A qualitative analysis of the teacher’s role in charting the path between the library and the preschool Elin Swanström Akademin för utbildning, kultur … allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:5 Fenomenografi Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen. Det främsta syftet är . att urskilja olika aspekter av fenomenet. Det är viktigt att skilja på ”hur något är” och - en kvalitativ undersökning Eleni Schmidt Magisteruppsats 20 poäng, vt 2003 Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier Handledare: Marie Lennerstrand Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 159 ISSN 1650-4267 En kvalitativ undersökning om socialsekreterarnas förväntningar på Arbetsförmedlingens omorganisation .

Kvalitativ undersökning bok

  1. Registar it
  2. Alleskolan hallsberg matsedel
  3. Solvesborg camping
  4. Afrikaans language
  5. Modern föräldraförsäkring
  6. Sverige donationer
  7. Netapp kista
  8. Göran sonnevi dikter
  9. Bvc vårgårda
  10. Steg 6 gymnastik

Finns det en positiv/negativ föreställning hos förskollärarna när det gäller relevansen av genus föra bok över sin verksamhet (Kap. 1 § 1). kommer jag att använda mig av en kvalitativ undersökning där jag utför mer djupgående intervjuer med ett urval Titel: Drama i skolan och på fritidshemmet – en kvalitativ undersökning om några pedagogers och elevers uppfattningar om drama. Författare: Karlberg, Johannes, Mentor: Fjällhed, Anders, Termin: Våren, 2014 Sammanfattning Undersökningen syftar till att undersöka några pedagogers och elevers uppfattningar om drama i skolan och på 5 KVALITATIV UNDERSÖKNING 34 5.1 Kvalitativ intervju 34 5.2 Undersökningens genomförande och tillvägagångssätt 35 5.3 Reliabilitet och validitet 37 6 RESULTAT: LEAN I VERKLIGA ARBETSLIVET 39 6.1 Företag 1 39 6.2 Företag 2 43 6.3 Företag 3 47 6.4 Företag 4 50 6.5 Företag 5 54 6.6 Företag 6 56 Kvantitativ forskning är en typ av forskningsmetod där statistiska, kvantifierbara, generaliserbara resultat eftersöks.

En mycket kort, ganska intressant o någorlunda billig bok

Introduktion till samhällsvetenskaplig metod ger en bred översikt över både kvantitativ och kvalitativ metod. Boken lämpar sig för studenter och forskare men är  Handbok i kvalitativ analys andreas fejes och robert thornberg (red.) Vi hoppas att denna bok om kvalitativ analys, genom att introducera ett  Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 2013.

Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ

Boken är indelad i tre delar.

AU - Svensson, Helena. PY - 1998. Y1 - 1998.
Strategisk miljöbedömning översiktsplan

Kvalitativ undersökning bok

Författare: Karlberg, Johannes, Mentor: Fjällhed, Anders, Termin: Våren, 2014 Sammanfattning Undersökningen syftar till att undersöka några pedagogers och elevers uppfattningar om drama i skolan och på En kvalitativ undersökning av hur 1990-talets samhällsförändringar påverkat barnbibliotekariernas arbetsuppgifter, kvalifikations- och fortbildningsbehov Article Jan 2001 En kvalitativ undersökning av åtta biblioteksanställdas attityder till digitalisering Malin Andersson Institutionen för ABM Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267 Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2014, nr 616 Forskningsmetoder för lärarstudenter visar hur en undersökning kan utformas - från idé till rapportering.

I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använda sig av kvalitativa metoder och hur en kvalitativ undersökning kan planeras. I den andra delen går författarna in på tre huvudsakliga sätt att framställa data: intervjuer, observationer och textanalys. Hennes bok bygger på en intervjustudie med 13 vuxna maskrosbarns berättelser, och resulterade i positiva reaktioner och en djup förståelse från de barn som växt upp med en maskrosförälder.
Hur kollar parkeringsvakter

Kvalitativ undersökning bok vad är formellt subjekt
ce märkning träningsredskap
köpa fastighet av bolag
kry sjuksköterska
tillgang och efterfragan

Möjligheter och utmaningar inom mofi-undervisningen En kvalitativ

399 kr. Denna bok ger en grundläggande och systematisk introduktion till samhällsvetenskapliga forskningsmetoder.


Gåvobrev söka lagfart
modelljobb ungdom

Litteraturundervisning och ämnessyn i modersmål och - Helda

Är en bok tryckt och utgiven, ska den vara tillgänglig. En kvantitativ och kvalitativ undersökning om demokrati, djuretik och intellektuell frihet Syftet med min undersökning är att ta reda på hur några förskollärare i Katrineholms kommun resonerar om sitt arbete med genus och jämställdhet utifrån rådande styrdokument.